Elsa Jean Can’t Wait To Fuck A Big Asian Dick – AsianSchlong Series

0 views
|

Trường khác nhưng mà đối diện trường anh nên sang đây cưa gái chơi thôi,

Tôi bĩu môi lườm nó nói:

– Mẹ mày dở người à, trường kinh tế, toàn con ngon vú to mu cao mặt xinh thì đéo tán sang trường kĩ thuật này thì lấy đéo đâu ra gái.

Nó cười hà hà bảo:

– Nhưng mà trường anh vẫn có khoa kinh tế, mấy con gái kế toán ngon vãi đái còn gì!

– Ngon nhưng bằng thế đéo nào trường mày được!