Nữ bác sĩ dâm tặc và bệnh nhân – Mitsuka Koizumi, Jun Shiina

0 views
|

Nữ bác sĩ dâm tặc và bệnh nhân – Mitsuka Koizumi, Jun Shiina, tại một phòng khám của nữ bác sĩ dâm dê thèm xoạc, một thanh niên khoai to đang ngồi đó với căn bệnh lạ trong người, còn em bác sĩ thì thì lại rất mê trai, nhất là zai đẹp, nhiều thanh niên đến em khám chữa đều khỏi bệnh sau một hồi lâu khi được em chữa bằng phương pháp đặc biệt của mình ?